Prezident asarlari

Islom Abdug`aniyevich Karimov asarlari to`plami.

Islom Karimov. Asarlar. 1-jild. O’zbekiston — milliy Istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura.
Islom Karimov. Asarlar. 2-jild. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin.
Islom Karimov. Asarlar. 3-jild. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir.
Islom Karimov. Asarlar. 4-jild. Bunyodkorlik yo’lidan.
Islom Karimov. Asarlar. 5-jild. Yangicha fikrlash va ishlash — davr talabi.
Islom Karimov. Asarlar. 6-jild. Xavfsizlik va barqarorlik yo’lida.
Islom Karimov. Asarlar. 7-jild. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz.
Islom Karimov. Asarlar. 8-jild. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot — pirovard maqsadimiz.
Islom Karimov. Asarlar. 9-jild. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz.
Islom Karimov. Asarlar. 10-jild. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak.
 Islom Karimov. Asarlar. 11-jild. Biz tanlagan yo`l — demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo`li.
Islom Karimov. Asarlar. 12-jild. Tinchlik va xavfsizligimiz o’z kuch-qudratimizga hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog’liq

2. 2017-2021-ЙИЛЛАРДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

6. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон

7. Илм-фан ютуқлари — тараққиётнинг муҳим омили

9. Фарзандлари соғллом юрт

Navoiy viloyat Navbahor tumanidagi 36-umumiy o'rta ta'lim maktabi